Univalmennus

Univalmennukseen voi tulla asiakas, jolla on mitä tahansa uneen liittyvää ongelmaa. Univalmennus on unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa, jota antaa siihen koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilömme. Ensimmäisellä käynnillä käydään läpi asiakkaan uneen liittyvää ongelmaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä asiakkaan kokonaistilannetta, joka saattaa vaikuttaa myös unen laatuun. Ensimmäiselle kerralle varataan aikaa 1 tunti.