Huolettaako oma tai lähiomaisesi muisti?

8.2.2024

Toistuvat unohtamiset ja muistihäiriöt herättävät huolta ja kysymyksiä. Muistioireiden hoito on tehokkainta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettuna, joten niiden selvittäminen on tärkeää.

Työikäisillä muistin ongelmat ovat yleensä seurausta elämäntavoista, unen, levon ja stressin määrästä, päihteiden käytöstä, liikunnan ja ulkoilun puutteesta. Tässä ikäluokassa muistisairaudet ovat harvinaisia, joskin mahdollisia. On tärkeää selvittää muistiongelmien syyt työkyvyn parantamiseksi ja ongelman hoitamiseksi.

Häiriöt lähimuistissa voivat myös olla ensimmäisiä merkkejä muistisairaudesta, johon on diagnoosin lisäksi tärkeää saada oikeanlaista hoitoa ja kuntoutusta. Muistisairauden hoidon kulmakivenä on varhainen lääkehoito, terveelliset elintavat ja liikunta. Toimintakyvyn arvio on tärkeää avun tarpeen kartoittamiseksi. 

Kun oma tai läheisesi muisti huolettaa, kannattaa varata aika muistitutkimuksiin Lääkärikeskus Kanalinhelmeen. Yleislääkärimme arvioi tutkimuksensa perusteella jatkotutkimustarpeen ja tekee lähetteen laboratoriokokeisiin ja tarvittaessa aivojen magneettitutkimukseen. 

Kädet

Muistihoitajamme tekee CERAD-muistitestin, joka on kehitetty Alzheimerin taudin varhaiseen toteamiseen. Muistitestiin varataan aika muistihoitajalle, eikä lähetettä tarvita. Tutkimusten valmistuttua potilas ohjataan neurologimme vastaanotolle diagnoosia ja lääkityksen aloitusarviota varten.

Lähteet: 
Muistiliitto
Matti Karvonen, neurologian erikoislääkäri

CERAD-muistitestin hinta 99 €